Ordförande:Stig Bergkulla

Vice Ordförande: Lars Backlund

Sekreterare: Bjarne Stenlund

Kassör: Marianne Leppänen

Medlemssekreterare: Berit Soini

 

Övriga medlemmar:

Maj-Britt Björses, Ragni Julin, Inger Stenlund, Ola Rönnqvist

 

Suppleanter:

Margaretha Dahl, Inga-Britt Norrback, Christian Nylund, Christer Grankull

 

Verksamhetsgranskare: Lea Holm, Maj-Britt Kolehmainen.