Start

Program

Styrelse

Resor

Sydbottningar i Vasa

Föreningen grundades 1946 och uppnår alltså "folkpensionsåldern" i år ( 2011). Vi är medlem i Finlands Hembygdsförbund.

Föreningens syfte är att samla personer med rötterna i tidigare primärkommunerna Kristinestad, Lappfjärd, Sideby och Tjöck-alltså nuvarande "Stor-Kristinestad", som väl knappast mera kan kallas stort!

För närvarande är vi ca 100 medlemmar, varav ca en femtedel är aktiva, de flesta styrelsemedlemmar. Gärna skulle vi se flera och isynnerhet yngre med, ex. femtio- och sextiotalister.

Medlemsavgiften borde åtminstone ej vara hinder, många år 8 euro!

Verksamhetsramen enkel: Årsmöte i april, varvid styrelsen väljes; höstfest i november (årets höjdpunkt!), vårresa, revyresa, ibland sommarresa,"eftermiddagssällskapet" och dessutom styrelsemöten, oftast i form av "hemma-hos".