Styrelse

ÅRSMÖTE på Svenska Klubben 18.4.2012 kl 18. Fysioterapeut Johan Slotte :"Pensionärsmotion"

VÅRRESA till Storkyro och Kalliojärvi tisdag 15.5.2012 start kl 17 från Stadshuset

SOMMARRESA eventuellt i augusti                                                                           

TISDAGSTRÄFFEN

(tidigare Eftermiddagssällskapet) 1a tisdagen i månaden igen fr.o.m september mao 4.9 ; 2.10 ; 6.11 (Svenska dagen!); 4.12 troligen i fortsättningen start kl 18 och i Fransmannis "kammarikabinett". 

Plats och tid samma, god stämning, lämpligt utrymme och menyn tillräcklig för olika smaker. Detta år (2013) har 10-14 sydbottningar ställt upp.

 

 

HÖSTFESTEN lördagen 17.11.2012 på sedvanligt sätt på Arbetets Vänners lokal. Firades av 43 sydbottningar med vänner och bekanta-mindre alltså än vanliga 50-60 personer trots många försök att aktivera medlemmarna. Glädjande nog sågs flera helt nya ansikten och för första gången även en kvartett under 50 år! Alla verkade nog att njuta av programmet med hälsningstal, allsång, festtal av Karl Henrik Nikula med temat inflyttare (till Kristinestad) samt sång av duon "Syrra" barnbarn till  hedersordförande Lars Gullberg. Maten från paret Wests cartering var igen ypperlig, lotteriet med huvudvinsten 25 kg potatissäck från Lappfjärd gav åter en gång bra utdelning och dansgolvet fylldes förstås bra till tonerna av utmärkta orkestern trio Sound från Nykarleby. Trots ngt låga deltagarantalet och förändrad prissättning var pekuniära resultatet godtagbart. Styrelsen bör dock ta sig en grundlig funderare på fortsättningen av denna höstfesttradition, gärna med respons från medlemmarna!

16.11.13 kl 18 startar årets HÖSTFEST på AV Formansdgatan 14 med oförändrade ramar: Festtal av vd Jan Teir om Kvarkentrafiken, 3-rätters middag (Panini liksom de senaste åren) 1-mansorkestern Bo Lund spelar till dansen, lotteri, kaffe med dopp. Oförändrat pris 40 e/person, anmälan senast 11.11, brev sänts till hoppeligen alla berörda, vänner och bekanta (även icke-sydbottningar) får gärna medtagas. Puff i Vbls föreningsspalt 2 helger före!

Vår "systerförening" Gammalnärpesarna firade 60-årsjubileum 26.10 på Svenska Klubben, varvid Stig och Maj-Britt uppvaktade med vårt standar som gåva, deras ordförande Martin Haag lovade ställa upp på vår höstfest med eventuellt andra intresserade-samarbete mellan föreningarna har ju diskuterats och detta nu första initiativet?

Vi hoppas på bättre uppslutning än i fjol, helst 50-60 personer och även yngre förmågor!

Festen lyckades över alla förväntningar-över 60 personer deltog, även 3 från systerföreningen GamlaNärpes varmed samarbetet alltså inletts! Programmet höll måtten, maten toppen, lotteriet gav god vinst för både föreningen och deltagare och Bo Lund fyllde dansgolvet. Mycket tack har vi fått och vidarebefordras till deltagarna!

 

ÅRSMÖTE  hölls 16.4.13 på Fransmannis Kammarikabinett. 17 personer närvarande. Återval över hela linjen! Resorna 22.5 och 7.9.13.  HÖSTFESTEN 16.11.13 kl 18 på Arbetets Vänner. Stig och Maj-Britt berättade om Hawaii-resan. TISDAGSTRÄFFARNA fortsätter 1a tisdagen/månad. INFO-blad utsändes.

 ÅRSMÖTET 2014: Tisdagen 1.4 på Fransmanni, endast 11 deltagare, verksamhet och finansiella läget genomgicks, åter en gång återval av hela styrelsen. Kerstin Gästgivars med hjälpredan Rose-Mari Smulter-Dahlgren berättade om Vietnamresa med rikligt bildmaterial.

23.4 postades årets viktigaste info-brev, hoppas alla fått detta med uppgifter om resor, höstfesten 29.11 etc

HÖSTFESTEN firas 2014 på lillajulslördagen 29.11 med start kl 18 på AV Formansg 14.

GammalNärpes-föreningen inbjuden,festtal: Karin Förnäs "En sjukhushistoria", maten av Panini Bror West liksom de senaste åren, Bo Lund spelar till dansen, lotteri etc. Brev har hoppeligen anlänt till alla berörda-även ickemedlemmar välkomna, kontakta vid behov Stig 050-5578085, anmälningar emottages av Inga-Britt 040-5935251 el Bjarne 06-3125435 el 040-5455948. Priset 40 euro/person.

Festdeltagandet var iår 56, varav 11 från systerföreningen GamlaNärpes med ordförande Mats-Erik Klockars i spetsen-samarbetet har alltså startat bra. Exordförande Karin Förnäs höll ett mycket uppskattat anförande om starten av Helenasjukhuset  i Kristinestad (nu saligen avlidet efter många krumelurer!). Annars sjöng vi hyggligt, åt gott (tack igen åt Bror West med medhjälpare), drack hoppeligen lämpligt och dansade flitigt till småtimmarna (Bo Lund stod igen för ackompanjemanget), lotterna o vinsterna gick åt och ekonomiska resultatet kunde vi ej ,klaga på! Troligen blir det alltså igen en höstfest november 2015.

ÅRSMÖTET 7.4.2015 på Fransmanni samlade 16 deltagare, stadgade punkter genomgicks, bokslutet med resultat -12,73 godkändes, 2 nya styrelsemedlemmar valdes, diskuterades resor oa. program, vårbrevet utsändes. Christian Nylund berättade om Kenyaresa med ypperliga foton som krydda.

HÖSTfesten sker 14.11.15 på Arbetets Vänner

Verksamheten höststartar tisdagen 1.9 kl 18 i Fransmannis kabinett och fortsätter månadens 1a tisdag på samma ställe (fd. "Eftermiddags-sällskapet.

19.9 samåker vi med GamlaNärpes-föreningen  till Bergö marknad (klimpsoppa) och sedan till Björköby (guidat besök på Mårtens hembygdsmuseum-"klövryckare" Emil Doktars hem,) kaffe där o ännu upp på Saltkaret med guidning om Världsarvet: Start kl 08 från Stadshuset, pris 30-35 e beroende på deltagarantalet. Anmäl före 10.9 till Stig 050-5578085

Höstresan 19.9 gynnades av gott väder och gott humör samt trevligt program-vi var 10 sydbottningar och  alla verkade nöjda

Tisdagsträffrarna i höst ngt avvikande , 13.10 i nytt kabinett (Wazasa) med ny verkligt kryddad menu, men välsmakande. Maj-Britt berättade om Sicilienresa.3.11 besökte vi tillsammans med GamlaNärpes Bocks Corners Brewery hela 22 personer starka och efter utmärkt guidning av VD Jura Mikkonen avnjöt vi gott öl och småtugg till samt beundrade Sture Udds storsatsning. 

HÖSTFESTEN 14.11 på AV samlade trots 9 från Närpesföreningen endast 42 personer, men de som deltog verkade nog nöjda, maten från Panini med ny ägare/kock var utmärkt, musiken sköttes utmärkt av Farzons, lotterivinsterna gav litet utjämning av förlusten, Christians foton och Keniaberättelse högklassig--men ramarna för höstfesten måste vi ju nog ändra radikalt, "firmafestliknande" på dansrestaurang i fortsättningen?

HÖSTFESTEN 2016 blir samtidigt 70 årsjubileum o sker på Waskia lördagen 19.11 med festtal av Lasse Backlund om speciella timade händelser i Sydösterbotten, riklig lillajulsbuffe, dans till Exodus. Specialsponsorering (15/45 e) Puffas i Vbl föreningsspalt, anmälan gärna i september till Stig el Marianne,se vårbrevet!

!9.11.2016 kl 18.30 börjar höstfesten/70årsjubileet på Waskia med garderobavgift 3 e/person, Medlemmar (och även maka/e, sambo el motsvarande följeslagare fast de ej är medlemmar) betalar endast 15 e/person, föreningen sponsorerar resten, Waskia tar 50 e/person inkluderande mat, dans o skumvinsglas--icke-medlemmar betalar fulla priset (50 e). Ordförande hälsar välkommen, sedan sjunges unisont "Vår hembygd", varefter vice-ordf. Lasse Backlund berättar om timade händelser i Sydösterbotten, följd av ännu en allsång. Därefter förflyttar vi oss till Waskiasalen där lillajulsbuffe avnjutes, varefter dansen till Exodustakter fortsätter till småtimmarna..Anmälan bör ske senast 28.10.2016 till Stig 0505578085 el Marianne 0400892753. Tidigare ordföranden, Närpesföreningens ordförande o Helsinforsöreningens ordförande o Tom Sandström från Hembygdsförbundet inb judes, liksom även Olle Haavisto som deltagit i fotoprojektet på traditionsarkivet